Så går dopgudstjänsten till

Så går dopgudstjänsten till
Författare: Lotta Persson Bild: Shutterstock.

Dopceremonin är full av vackra symboler och traditioner. Så här firas en dopgudstjänst inom Svenska kyrkan.

Kyrkklockorna ringer in dopet

Kanske är det ett syskon som får i uppdrag att sätta igång kyrkklockorna innan gudstjänsten börjar.

Familjen går i procession fram till dopfunten

I procession går familjen längs mittgången fram till dopfunten.

Psalmsång

Alla sjunger en psalm.

Det hålls en tackbön

Det känns naturligt att sedan uttrycka sin tacksamhet för barnen och livet, och att be Gud om hjälp att vara goda föräldrar. Ofta ber någon av föräldrarna tackbönen.

Gud, vi tackar dig för vårt barn. Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till det barn som vi har fått ansvar för. I Jesu namn. Amen.

Berättelsen om Jesus och barnen i Markusevangeliet 10:13-16 läses upp

Oftast läser någon upp berättelsen om Jesus och barnen.

Prästen frågar efter barnets namn

Prästen frågar nu efter barnets namn. Högtidligt får någon av föräldrarna yttra namnet, den första gång det sägs i ett officiellt sammanhang. Det är inte konstigt att många känner att dopet är tillfället då vårt barn får sitt namn ”på riktigt”. Här lyfts barnet fram som en unik person och individ.

En befrielsebön hålls

Prästen lägger handen på barnets huvud och ber. Bönen är en vädjan till Gud om beskydd för allt ont och farligt i världen. Här bär vi fram vår oro inför framtiden och ber om hjälp för det nyfödda barnet.

Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria XXXX från mörkrets makt, skriv hennes/hans namn i Livets bok och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid. Amen.

Prästen gör korstecken

Många präster gör tre korstecken, ett på barnets panna, ett på munnen och ett på hjärtat. Tankar, ord och handlingar, hela den lilla personen är omsluten av församlingens böner.

Bibelläsning om dopet (Matteusevangeliet 28:18-20)

Någon läser sedan berättelsen om hur Jesus anförtrodde lärjungarna uppdraget att ge dopet till alla människor och undervisa dem om Guds kärleksfulla vilja för världen.

Psalmsång

Alla sjunger en psalm.

Vatten hälls i dopfunten

Då själva dopakten närmar sig hälls dopvattnet upp i dopfunten. Kanske är det storebror eller storasyster som högtidligt lyfter silverkannan med dopvatten.

Dopbön hålls

O Gud, du som i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv

Det ber prästen samtidigt som vattnet hälls i dopfunten. Det är kanske samma dopfunt som syskonet själv döptes i några år tidigare och föräldrarna ytterligare några decennier tillbaka.

Alla läser trosbekännelsen

Församlingen står nu upp och stämmer in i kyrkans dopbekännelse, den som också kallas för trosbekännelsen. Den formulerades redan på 300-talet och används vid varje dop och nästan varje högmässa. Ofta får föräldrar därefter med ett ”ja” ge ord åt sin vilja att barnet ska döpas.

Dopakten

Prästen tilltalar sedan barnet med alla dess namn för att göra det tydligt att det är just denna lilla person, i hela hans eller hennes fullhet som nu ska döpas. Genom att tre gånger ösa vatten på barnets huvud döper prästen honom eller henne.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Barnet välkomnas till församlingen

Omslutet av allas kärlek lyfts det nydöpta barnet högt upp över församlingen. En ny människa, en ny framtid, ett nytt liv med Gud och andra människor. Här når glädjen sin höjdpunkt. Dopljus delas ut.

Dopet avslutas med Herrens bön

Efter en bön om en god framtid för barnet avslutas dopgudstjänsten med Herrens bön (Fader vår eller Vår fader), Välsignelsen.

Källa: Svenska Kyrkan

Har du fler frågor om dopet? Se vanliga frågor och svar här!