Frågor om dopet – så går det till med dop

Frågor om dopet
Foto: Shutterstock

Är det gratis att döpa sitt barn? Var får man hålla ett dop? Och hur går det till? Vi har svaren på alla dina frågor inför dopet.

Vad kostar ett dop?

Det kostar inget att döpa sitt barn. Om du vill döpa ditt barn i Svenska kyrkan så finns det alltid en präst, musiker, en vaktmästare och såklart själva kyrkan att tillgå. Däremot väljer du själv om du vill kosta på dopet med dekorationer utöver det som finns, fika, kläder med mera.

Vad är skillnaden på Dop och namngivelse?

Dopet ses ofta som en bekräftelse av att barnet igår i kyrkans gemenskap och därmed döps in i kristendomen om det sker i Svenska kyrkan. Önskar man en ceremoni som inte involverar religion passar en namngivelse.

Vad är ett Dopsamtal?

Inför dopet träffar föräldrarna prästen för att prata om vad dopet är och vad det innebär. Då brukar man även gå igenom dopgudstjänsten. välja psalmer tillsammans och komma överens om vem som gör vad under gudstjänsten.

Vad gör en "fadder" på dopet?

Föräldrarna ber ofta någon i familjens närhet om att bli fadder eller gudmor/gudfar som det även kallas. Det är något av ett hedersuppdrag. Att vara fadder innebär ofta att man känner lite extra ansvar för sitt ”gudbarn” genom att finnas till, stödja och hjälpa – speciellt i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det. Det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder ”vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran”.

Blir barnet automatiskt medlem i kyrkan?

Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i kyrkan. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska vara medlemmar i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet att döpas.

Kan man behöva göra om dopet?

Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna samfunds dop. Dopet gäller en gång för alla, och görs därför aldrig om.

Hur döper man sig som vuxen?

Ofta förknippas dopet med det nyfödda barnet, men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som föreberedelse inför dopet.

Vad är ett "nöddop"?

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet ska överleva eller inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet. Det kallas nöddop och går till så att den som döper begjuter barnet med vatten tre gånger och säger:
” Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.”

Vill du veta mer om namngivelseceremonier som inte involverar religion eller kyrkan? Läs mer om det här!